ארונות אמבטיה וכלים סניטריים
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו:

תקנון החברה

כללי

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני  המינים , והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
בכל מקום בו מופיעה המילה "חברה" הכוונה למידווי יעוץ בע"מ 514813856 ו/או www.aronot4u.co.il


1.1 בכל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את התקנון האתר ומסכים להם  וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה  ו/או תביעה ,והדבר יהוו בסיס משפטי . כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר לרבות אדם המבצע רכישה (להלן הלקוח) מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה , ייתן הסכמתו
מסכים להוראותיו ולתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו טענה או תביעה כנגד החברה
1.2 זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה .
1.3 ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות קבלת מידע . אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות ללא אישור בכתב מהנהלת החברה 
1.4 הזמנתו או הצעתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל הפרטים הבאים:
1. ניתן אישור לביצוע העיסקה מחברת האשראי של הרוכש .
2.המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי .
3 המען בו יש לספק את השירות נמצא בגבולות מדינת ישראל .
1.5 לביצוע פעולה באתר רשאי  כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה .
1.6 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי .
1.7 לאחר בחירתך את הפריט(ים) לרכישה, עליך להקליד את כל פרטיך המבוקשים, בשלמותם ובמדויק, לרבות כתובת בישראל.
1.8עם אישור העסקה ע"י חברת האשראי תאושר העסקה ע"י החברה והיא תודיע לך זאת בדוא"ל (או בטלפון ככל שהדוא"ל שלך לא זמין).
1.9 להווה ידוע, כי פרטי הכרטיס מאובטחים ומוצפנים. העדפת שלא למסור פרטי הכרטיס באתר, ניצור עמך בסמוך קשר טלפוני ע"מ לקבל את פרטי הכרטיס, לצורך אשור העסקה ע"י חברת האשראי.
2.  הזמנת מוצרים
למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי , יתכן שבשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה המוצר אזל מהמלאי .
במקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר.אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס אשראי שלך .
3. אופן ביצוע הזמנה בחנות .
3.1 לאחר שביצעת את ההזמנה בחנות תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך .לתשומת ליבך: אישור זה אינו מחייב והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת .
3.2 רק לאחר סיום בדיקת כרטיס האשראי שלך ונתקבל  אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה, תחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת .
במידה ולא קיים במלאי תימסר לך הודעה תוך יום עסקים .
3.3 כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת , צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר , כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך .
3.4 אפשרות לאיסוף עצמי בין הימים א-ה בין 08:00-11:00 בתיאום מראש .
3.5 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי  זיהוי שגויים , ובמקרה המוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת תחויב בתשלום בגין דמי משלוח נוסף .
4.אמצעי תשלום בחנות .
4.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין .את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך .
4.2 שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה .
5. מועדי אספקה .
5.1 מועדי האספקה להם אנו מתחייבים מצוינים בכל מוצר ומוצר ומשתנים ממוצר למוצר. חשוב לציין כי זמן האספקה אשר אנו מתחייבים לו הינו "זמן גג" ואנו ננסה לצמצם אותו כמה שניתן. (להלן מועיד האספקה )
חישוב ימי האספקה יהיו על פי ימי עסקים דהיינו ימים א-ה למעט ערבי חגים ומועדים שבת וימי חגים ומועדים .אנו עושים כמיטב יכולתנו להקדים את האספקה .
5.2 המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל , באמצעות שליחים או באיסוף עצמי ממשרדי החברה .מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל . בכל מקרה זמני האספקה של המוצרים יהיו זהים לזמני האספקה שצויינו בדפי המכירה ,יובהר כי מועדי האספקה המצויינים באתר מחייבים את החברה. במקרה שחל עיכוב באספקת המוצרים תאפשר החברה  לצרכן לבטל את העיסקה ללא גביית דמי ביטול וכי התשלום יוחזר לצרכן במלואו .
החברה אחראית להגעת המוצרים תקינים ובמועד בכל צורת משלוח .
6. מחירים ותשלומים .
6.1 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו מסרת במחיר שמופיע ובסמוך למוצרים שהזמנת , בתוספת הוצאות משלוח .
6.2 החברה  רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת .המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה .
6.3 כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק אלא אם כן צויין אחרת במפורש .
7. ביטול עיסקה .
ביום 17.7.05 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן  לפיו חייב העוסק להציג בבית העסק שלו מודעה המפרטת את מדיניות ההחזרה שלו , בה הוא יכול להודיע כי מדיניותו היא להחזיר כסף או לתת זיכוי או שאינו מאפשר כלל להחזיר טובין .
7.1 כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת מוצר מהאתר ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך למוקד ההזמנות או בדוא"ל (החברה)  או דרך צור קשר באתר .
eshcar@aronot4u.co.il
7.2 ביטול העסקה יתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם . בכתובת המצויינת בהצעה ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל.
החזרת המוצר הנה על חשבון ובאחריות הלקוח  כל זאת בתנאי שביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה .לא תתאפשר החזרה של מוצרים אשר יוצרו באופן מיוחד ללקוח ("קאסטו מייד").
7.3 לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששלמת עבורם בניכוי דמי עלות שליחות ההחזרה .
כל זאת בתנאי שביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה .במידה והמוצר נבדק על ידי גורם מטעם החברה ועוד ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש , רשאית החברה לתבוע את הלקוח .
7.4 במידה ובוטלה עסקה ישירות מול חברת כרטיסי האשראי , יעדכן הלקוח את החברה בהודעה בכתב שתישלח לדואר האלקטרוני ( החברה) או דרך צור קשר באתר .
eshcar@aronot4u.co.il
לגבי תנאי החזרת המוצרים חלים הסעיפים המפורטים בתקנון זה .
7.5.במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח לחברה  את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר .לאחר שנקבל את פנייתך נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי  , במידה והמוצר אינו מצוי במלאי , יוחזר כספך במלואו .הזכות להחזירו או להחליף מוצר או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן , תשמ"א –  1981
7.6 המקרה של ביטול עסקה למעט מחמת פגם הלקוח יחזיר את המוצר למשרדי החברה   ויחויב באמצעות כרטיס אשראי בדמי ביטול בשיעור 20% ממחיר המוצר אך לא בסכום הגבוהה מ-200 ₪ לפי הנמוך מבינהם .
8. אחריות .
8.1 אחריות הבלעדית למוצרים החשמליים , לאספקתם לאיכותם לטיבם לעמידותם ולתכולתם , לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית , חלה על היצרנים היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם .
למרות האמור לעיל החברה תנקוט בכל ההליכים והמאמצים בכדי לעזור ללקוח .
8.2 יש לפעול לפי הוראות השימוש המוכתבות ע"י היצרן ו /או היבואן בנוגע לשימוש ו/או אחריות המצורפים למוצר החברה אינה אחראית בגין אי מילוי תנאים אלו ו/או שימוש חריג .
9.אבטחת מידע .
9.1 בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים פרטי ההזמנה פרטי כרטיס האשראי וכו'
9.2 פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן המקובל בסחר אלקטרוני , למחשב עיבוד הנתונים של החברה .פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים , למעט לחברות כרטיסי האשראי ולספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש .
החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי .
9.3 החברה תהא רשאית להפיץ לכל הנרשמים  באתר לפנות בכתב או בעל פה ובכל מידע  בדבר מבצעים של החברה , חידושים באתר וכו' .אל אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך .
10.זכויות יוצרים .
האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות היוצרים , סימני מסחר זכויות קניין אחרות לרבות תוכן תמונות  גרפיקה מוסיקה וידאו  וקול  , אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם  בבעלות צד ג.
רוכש ו/או גולש ו/או כל צד המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות לפרסם לשדר או להעביר לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר ו/או תוכנו של האתר כולו או חלקו למטרה כלשהי למעט המטרה שלשמה נוצרה .
11.האתר מכיל קישורים לינקים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט .החברה   מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים .
11.1 המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר כל מידע מסוג ומין שהוא .
12.סמכות שיפוטית
כל סכסוך משפטי יעשה בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד .
13.שירות לקוחות :
לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות לקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני . או למוקד שירות לקוחות